Logo

Finansiellt värdeskapande i praktiken

Priser og produktspecifikation

Efteruddannelsestimer
Kontakt udbyder!
Periode med adgang til kursus
Antal dage: 180
Pris, DKK
Pris, inkl. moms 1.400,00
Moms 280,00
Pris, ekskl. moms 1.120,00
Medlemspris, DKK
Pris for medlemmer, inkl. moms 1.400,00
Moms 280,00
Pris for medlemmer, ekskl. moms 1.120,00

Kursen i ”Finansiellt värdeskapande i praktiken “ställer en central fråga till alla som driver företag borde ställa sig – ”Hur skapar vi finansiella värden i vårt företag/organisation?”. Denna fråga är helt central för alla beslutsfattare och intressenter i ett företag – ägare, styrelseledamöter, företagsledning, chefer på olika nivåer och anställda. Därför vänder sig denna kurs till alla er som har behov av att förstå vilka mekanismer som skapar finansiella värden.

Vad menar vi då med finansiella värden? Motivet för att starta ett företag varierar mellan företag och företag – och mellan ägare och ägare. För vissa är det centrala att förverkliga en affärsidé, för andra kan motivet vara att skapa ett oberoende för att kunna driva sitt företag som man själv vill. Det finns säkerligen ett antal andra motiv för att driva ett företag – gemensamt för dem alla är dock att företaget måste tjäna pengar. Hur mycket eller lite, om det ska gå snabbt eller kan ske långsiktigt, hur stora eller små risker man är beredd att ta för att driva ett företag etc. – svaren på dessa frågor är unika för varje företag. Men ett företag som inte tjänar pengar – skapar finansiella värden – lär få svårt att överleva på längre sikt.

Denna kurs går systematiskt igenom faktorer och aspekter som bidrar till att skapa finansiella värden. Kursen ger en helhetsbild över hur dessa faktorer samverkar och tillsammans i slutänden avgör hur finansiellt framgångsrikt ett företag är. Kursen har ett starkt ekonomiskt perspektiv – fördel med detta är att alla de aspekter som behandlas av finansiellt värdeskapande också kan mätas och följas upp i företagets räkenskaper.

Efter att du gått igenom denna kurs kan du själv applicera resonemangen på ditt eget företag – oavsett vad ditt företag sysslar med, oavsett hur stort eller litet ditt företag är – denna kunskap är helt generisk och kan tillämpas på alla sorters företag. Den kunskap du får hjälper dig att prioritera och fokusera på det som är viktigt ur ett finansiellt perspektiv. Du kommer att märka att det egentligen är ett fåtal faktorer som på ett avgörande sätt påverkar det finansiella värdeskapandet i ditt företag – när du väl behärskar dessa kan man förstås alltid fördjupa sig i enskilda områden – men först bör helheten vara på plats!

Jag som ger denna kurs heter Per Arvidson och arbetar till vardags i två olika yrkesroller – dels är jag lärare och forskare vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet, dels är jag partner och konsult i ett bolag som heter Blueberryhill Management Consulting i Lund. Därutöver är jag författare till universitets och högskolelitteratur på detta område. Frågorna som dyker upp på denna kurs är sådana som jag hela tiden stöter på till vardags – oavsett om det är i min roll som lärare eller i min roll som konsult. Och dessa frågeställningar tycks aldrig bli irrelevanta eller omoderna – tvärtom – de är helt tidlösa!

 

Blueberry Hill Logo

Blueberry Hill
Sankt Annegatan 4
223 50 Lund
www.blueberryhill.se

Per Arvidson:
per@blueberryhill.se

 

 

Se udvalgte filmklip fra kurset

Klik på nedenstående links for at se filmene!

Support

E-mail:
support@bykragh.com
Telefon
+46 (0)709 98 20 35 (09.00-17.00, mon-fri)

Øvrig information

Vilkår og betingelser
Logo
v. ByKragh AB
Nils Ahlins gata 2A
271 39 Ystad
Sverige
Tel: +46 (0)709 98 20 35
E-post: hello@bykragh.com
www.bykragh.com
ORG-NB: 556967-4244