Logo

Senest opdateret: 22. september 2016

Vilkår og betingelser

Ekursförlaget er en online tjeneste der ejes og drives af

ByKragh AB
Nils Ahlins gata 2A
271 39 Ystad
Sverige
VAT-NB: SE556967424401
ORG-NB: 556967-4244

Betingelser for anvendelse af dette websted

Denne aftale regulerer din brug af dette websted på internettet, der findes på www.ekursforlaget.se (samlet, "webstedet"). Når du anvender, får vist, gemmer og/eller på anden måde bruger webstedet og de services eller funktioner, webstedet indeholder eller tilbyder, og/eller indholdet på webstedet, accepterer du samtidigt alle de vilkår og betingelser, der nævnes nedenfor, og du frasiger dig enhver ret til at fremsætte påstande om tvetydighed eller fejl i denne aftale. Hvis du ikke accepterer alle disse vilkår og betingelser, bør du ikke anvende webstedet.

Vi forbeholder os ret til at ændre, modificere, tilføje eller fjerne dele af disse vilkår, til hver en tid og uden varsel. Hvis ikke andet er angivet, vil sådanne ændringer desuden træde i kraft øjeblikkeligt.

2. Berettigelse

Webstedet stilles kun til rådighed for enkeltpersoner og enheder, der kan indgå juridisk bindende kontrakter under gældende lov.
Webstedet og det materiale, der findes på eller gennem webstedet, stilles udelukkende til rådighed af os med henblik på information. Hermed skal det forstås, at vi med vores levering af undervisningsmateriale ikke yder juridisk eller anden professionel rådgivning eller service.

3. Bestilling

Bestilling af kurser kan altid foretages ved selvbetjening på webstedet. Webstedet kan dog være kortvarigt lukket grundet vedligeholdelse.

I forbindelse med bestilling ved selvbetjening kan der betales med kort. Følgende kort accepteres: VISA, VISA Electron, Mastercard samt Mastercard Maestro.

Efter gennemført bestilling modtager du en kvittering direkte på skærmen. Kvitteringen opbevares i dit personlige arkiv på webstedet og du kan altid tilgå dine kvitteringer og fakturaer på er senere tidspunkt efter login.

4. Tidsbegrænset adgang til undervisningsmaterialer

På webstedet køber du adgang til de ønskede undervisningsprodukter i en tidsbegrænset periode. Periodens længde er beskrevet ud for hvert undervisningsprodukt og kan variere i mellem de forskellige produkter.

Webstedet forlænger ikke automatisk dit køb af adgang til et undervisningprodukt efter udløbet af en periode.

Ved periodens udløb stopper din adgang til undervisningsproduktet automatisk. Hvis du ønsker at forlænge din adgang til et undervisningsprodukt skal du manuelt bestille og foretage en ny betaling for produktet.

5. Udstedelse og levering af kursusbevis

Der udstedes udelukkende kursusbevis for de kurser hvor det er angivet i beskrivelsen af kurset.

Udstedelse af kursusbevis er betinget af, at du har gennemført hele kurset og har løst de opgaver og test der eventuelt er tilknyttet kurset. I nogle tilfælde, det vil være beskrevet i kursusbeskrivelsen, er det ligeledes en betingelse, at kursisten indleverer en tro- og love-erklæring om, at kursisten har deltaget aktivt i kurset.

Der kan maximalt udstedes et kursusbevis pr. købt adgang.

6. Ingen fortrydelsesret

Kurser der bestilles og købes via webstedet er ikke omfattet af den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret, idet leveringen sker digitalt og ydelsen dermed bliver leveret på tidspunktet for betalingen.

7. Tekniske systemkrav

Brug af de digitale kurser på webstedet, forudsætter at brugeren er i besiddelse af udstyr med internetadgang og muligvis særlig software, hvilket kan medføre udgifter for brugeren.

Du er anderkender og er indforstået med, at sådanne systemkrav, der fra tid til anden kan ændres, er dit eget ansvar at opdatere dit eget udstyr. Ekursförlaget vil til enhver tid hjælpe dig med råd og vejledning om hvorledes du kan opdatere dit udstyr så det matcher.

Det er kundens eget ansvar at tilkøbe sig internet eller data abonnement der muliggør streaming af film.

8. Persondata

Al data du bliver bedt om at opgive bliver gemt med oplysninger om hvilke varer du har købt, i minimum 5 år fra udgangen af det pågældende regnskabsår. Oplysningerne gemmes jf. gældende lovgivning.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til gældende lovgivning ved at rette henvendelse til Ekursförlaget ved ByKragh AB.

9. Begrænsninger for brug af materiale

Alt materiale, der findes på webstedet, er ophavsretligt beskyttet ejendom tilhørende Ekursförlaget ved ByKragh AB eller dets associerede selskaber og/eller tredjepartslicensgivere.

Intet materiale fra webstedet eller noget andet websted på internettet, der ejes, drives, licenseres eller styres af os eller vores associerede selskaber, må på nogen måde kopieres, reproduceres, genudgives, uploades, offentliggøres, overføres eller distribueres. Af hensyn til formålet med disse vilkår er brug af sådant materiale på andre web-, internet-, intranet-, ekstranet- eller andre websteds- eller computerplatforme forbudt.

Du må ikke frame eller anvende framing-teknikker til at inkludere noget af webstedets materiale uden vores forudgående, udtrykkelige, skriftlige samtykke.

Alle varemærker, servicemærker, varebetegnelser og produktdesign er vores ejendom. Du må ikke anvende nogen af vores varemærker, logoer eller navnebeskyttede oplysninger (herunder billeder, tekst, sidelayout eller formularer) uden vores forudgående, udtrykkelige, skriftlige samtykke.

I tilfælde af, at du downloader materiale fra webstedet, vil materialet, herunder alle noter, videoer og on-side-tekster, være licenseret til dig af os eller tredjepartslicensgivere udelukkende til din brug i forbindelse med webstedet. Vi overfører ikke ejendomsretten af disse materialer til dig. Du ejer det medie, hvorpå materialet registreres, men vi (eller tredjepartslicensgivere) beholder den fulde og komplette ejendomsret til materialet deri. Du må ikke redistribuere, sælge eller videresende materialet.

Handlinger i strid med ovenstående kan resultere i retsforfølgelse og lukning af konto.

10. Indhold tilknyttet til webstedet

I webstedets kurser udbyder vi evt. links til andre websteder, som vi mener, kan have din interesse. Vi er ikke ansvarlige for de diverse materialer og services’ troværdighed, med tilknytning til eller fra nogen andre websteder, som vi udbyder links til.

11. Skadeløsholdelse

Du er fuldt ud ansvarlig for at opretholde fortroligheden af din adgangskode og konto samt af al aktivitet, der opstår i forbindelse med din konto.

12. Adgang og interferens

Du må ikke anvende nogen robot, edderkop eller anden automatisk enhed eller manuel proces til at overvåge eller kopiere webstedet, dets indhold eller oplysninger (herunder informationen) uden vores forudgående, udtrykkelige, skriftlige samtykke. Du accepterer, at du ikke vil anvende nogen enhed, software eller program til at skabe interferens eller forsøge at skabe interferens i webstedets korrekte funktion eller nogen transaktion, der udføres gennem webstedet. Du accepterer, at du ikke vil kopiere, reproducere, ændre, modificere, skabe afledte værker af eller offentligt vise noget indhold fra webstedet uden vores udtrykkelige, skriftlige samtykke.

Oplysningerne (herunder informationen), du giver os, (i) må ikke indeholde nogen virus, trojanske heste, orm, tidsbomber, cancelbots eller andre programmer til computerprogrammering, der har til hensigt at skade, på skadelig vis skabe interferens i, i al hemmelighed opsnappe eller ekspropriere noget system, nogen data eller information; og (ii) må ikke skabe noget erstatningsansvar for os eller forårsage, at vi mister (helt eller delvist) vores internetudbyderes eller andre leverandørers services.

13. Reklamationsret og klageadgang

Oplever du tekniske problemer eller besvær med at afspille kurserne, har Ekursförlaget ved ByKragh AB en teknisk support du kan henvende dig til. Kontaktoplysninger er angivet på webstedet.

Har du spørgsmål eller klager over indholdet i et kursus er du velkommen til at kontakte Ekursförlaget ved ByKragh AB. Kontaktoplysninger er angivet på webstedet.

Der ydes 24 måneders reklamationsret i henhold til gældende lovgivning.

14. Ophævelse

Disse vilkår er gældende, indtil en af parterne ophæver dem. Du kan til hver en tid ophæve disse vilkår ved at afbryde brugen af webstedet og destruere alt materiale, der er opnået igennem alle sådanne websteder, samt al relateret dokumentation og alle kopier heraf, uanset om dette er udført i henhold til vilkårene i denne aftale eller på anden vis. Din adgang til webstedet kan ophæves med øjeblikkelig virkning uden varsel fra os, hvis du efter vores eget og ubetingede skøn ikke formår at overholde et vilkår eller en bestemmelse i denne aftale.

Ved ophævelse skal du afbryde al brug af webstedet og destruere alt materiale, der er opnået fra et sådant websted, samt alle kopier heraf, uanset om de er udført i henhold til denne aftale eller på anden vis. Uanset ophævelse af denne aftale anerkender og accepterer du, at de rettigheder og forpligtelser, som i henhold til deres beskaffenhed er beregnet til at forblive i kraft efter en eventuel ophævelse af denne aftale for at kunne være fuldt ud gyldige, skal forblive i kraft efter en eventuel ophævelse af denne aftale.

Support

E-mail:
support@bykragh.com
Telefon
+46 (0)709 98 20 35 (09.00-17.00, mon-fri)

Øvrig information

Vilkår og betingelser
Logo
v. ByKragh AB
Nils Ahlins gata 2A
271 39 Ystad
Sverige
Tel: +46 (0)709 98 20 35
E-post: hello@bykragh.com
www.bykragh.com
ORG-NB: 556967-4244