Logo

Stressrelaterad ohälsa

Priser og produktspecifikation

Efteruddannelsestimer
Kontakt udbyder!
Periode med adgang til kursus
Antal dage: 365
Pris, DKK
Pris, inkl. moms 1.875,00
Moms 375,00
Pris, ekskl. moms 1.500,00
Medlemspris, DKK
Pris for medlemmer, inkl. moms 1.875,00
Moms 375,00
Pris for medlemmer, ekskl. moms 1.500,00

Kursen är tänkt för dig som arbetar med vård och behandling i offentlig och/eller privat verksamhet, men även för dig som är intresserad av stress som fenomen.

Alla stressdiagnosernas kriterier är med samt mycket information och kunskap som förhoppningsvis skapar eftertanke och debatt. Särskilt tas Arbetsmiljöverkets nya förordning upp.

Allt i kursen vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet, samt det utbildaren har lärt av sina stresspatienter under 16 års terapeutiskt arbete individuellt och i grupp.

Kursen kommer att ge Dig bättre kunskap och säkert mer att fundera över gällande både Dig själv som människa rent existentiellt och yrkesarbetande, avseende stressrelaterad ohälsa.

Utbildaren går inte närmre in på psykoterapeutisk metod då det krävs speciella förkunskaper och utbildning, Du får dock en kort presentation av metoder som utbildaren själv använder.

Annika Trunnerup

Utbildaren är Auktoriserad Socionom vid Lunds Universitet, Legitimerad Psykoterapeut psykodynamisk inriktning, utbildad vid Lunds Universitet, Handledare i Psykoterapi utbildad på Psykologbyrån i Malmö och där även gått en ett årig utbildning i ISTDP samt har grundutbildning i nätverksterapi  för Botkyrkas forskningsteam. För Per Jonsson har utbildaren gått en ettårig kurs i psykosomatik. Utbildaren är medförfattare i boken "Möten med Anna" där hon är ansvarig för metodkapitlen.

Kunskap om Stress och i synnerhet Utmattningssyndrom: Sedan 2001 varit på Stressforsknings kongresserna i Sverige, Kurs för terapeuter i behandling av utmattningssyndrom, Deltagit i föreläsningar och kurser med föreläsare som Tatjana Sivic, Töres Theorell, Alexander Perski, Marie Åsberg, Peter Währborg, Christer Sandahl, Per Jonsson

Utbildaren arbetar även inom primärvården och har varit projektledare för en Stressmottagning där klassisk Yoga användes för första gången i kombination med fokuserad gruppterapi och sköterskemottagning med inriktning på tobak och alkohol, sk livsstilsmottagning med mycket gott resultat.

Den fokuserade gruppterapin som utbildaren bedriver på vårdcentralen sedan 2003, är utvärderad och finns registrerad på Lunds universitet.

Vid beställning av mer än 4 kurser erbjuds rabatt. Var vänlig att kontakta Kristian Kragh på kristian@bykragh.com eller telefon 070 998 20 35.

Support

E-mail:
support@bykragh.com
Telefon
+46 (0)709 98 20 35 (09.00-17.00, mon-fri)

Øvrig information

Vilkår og betingelser
Logo
v. ByKragh AB
Nils Ahlins gata 2A
271 39 Ystad
Sverige
Tel: +46 (0)709 98 20 35
E-post: hello@bykragh.com
www.bykragh.com
ORG-NB: 556967-4244