Logo

Nyckeltalsanalys

Priser og produktspecifikation

Efteruddannelsestimer
Kontakt udbyder!
Periode med adgang til kursus
Antal dage: 180
Pris, DKK
Pris, inkl. moms 1.825,00
Moms 365,00
Pris, ekskl. moms 1.460,00
Medlemspris, DKK
Pris for medlemmer, inkl. moms 1.825,00
Moms 365,00
Pris for medlemmer, ekskl. moms 1.460,00

Kursen i ”Nyckeltalsanalys” handlar i grund och botten om en för så många företag central fråga: Hur mår mitt företag - ur ett finansiellt perspektiv? Denna fråga kan en mängd intressenter till företaget tänka sig ställa - givetvis ägare, styrelse och företagsledning – men även kunder, leverantörer och anställda har all anledning att med jämna mellanrum ta tempen på företagets finansiella status.

Vad menar vi då med nyckeltal? Enkelt uttryck så handlar denna kurs om hur man med hjälp av ekonomiska underlag – årsredovisningar, kvartalsrapporter, intern ekonomisk uppföljning etc. – kan identifiera de sifferunderlag som är centrala för att genomföra en ekonomisk analys. Dessa siffor struktureras och sätts samman på ett sådant sätt att man får en allsidig, övergripande och enkel blid av företagets ekonomiska status. Från denna samanställning kan vi dra en mängd slutsatser – både vad som hänt i företaget men också kring hur vi bör agera i framtiden.

Kursen har som ambition att säkerställa att vi förstår de mest centrala och viktigaste finansiella nyckeltalen för ett företag. Vi lever som bekant i en tid där tillgången på ekonomisk data i det närmaste är oändligt. För att inte drunkna i denna siffermängd hjälper dig kursen att identifiera de mest använda och klassiska nyckeltalen som tillämpas i finansiell analys. De nyckeltal som vi går igenom på kursen – både teoretiskt och praktiskt (vi arbetar med ett konkret fallföretag under kursen) - blir aldrig irrelevanta eller omoderna. Tvärtom – de är tidlösa till sin karaktär.

Efter att du gått igenom denna kurs kan du själv applicera en gedigen och grundläggande nyckeltalsanalys på ditt eget företag. Vi kommer att praktiskt beräkna nyckeltal inom områdena lönsamhet, soliditet och likviditet – områden som är helt grundläggande att förstå för att ha en god ekonomisk överblick och kontroll. För att säkerställa att du själv kan genomföra dessa moment på ditt företag gör vi alla beräkningar av nyckeltalen i en Excel-fil – som du dessutom själv kan ladda ner från kursens hemsida och använda för din egen finansiella analys!

Jag som ger denna kurs heter Per Arvidson och arbetar till vardags i två olika yrkesroller – dels är jag lärare och forskare vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet, dels är jag partner och konsult i ett bolag som heter Blueberryhill Management Consulting i Lund. Därutöver är jag författare till universitets och högskolelitteratur på detta område. Nyckeltalsanalys är ett område som är centralt både i min undervisning på universitetet och i mitt i mitt arbete som konsult med ledningsgrupper och styrelser. För alla som vill förstå hur ett företag mår finansiellt så är kunskapen du inhämtar från denna kurs helt nödvändig att tillgodogöra sig!

 

Blueberry Hill Logo

Blueberry Hill
Sankt Annegatan 4
223 50 Lund
www.blueberryhill.se

Per Arvidson:
per@blueberryhill.se

 

 

Se udvalgte filmklip fra kurset

Klik på nedenstående links for at se filmene!

Support

E-mail:
support@bykragh.com
Telefon
+46 (0)709 98 20 35 (09.00-17.00, mon-fri)

Øvrig information

Vilkår og betingelser
Logo
v. ByKragh AB
Nils Ahlins gata 2A
271 39 Ystad
Sverige
Tel: +46 (0)709 98 20 35
E-post: hello@bykragh.com
www.bykragh.com
ORG-NB: 556967-4244